"Se queriam testar para saber se olho para o Feirense da mesma forma que o Milan..."

"Se queriam testar para saber se olho para o Feirense da mesma forma que o Milan..."